Trích 14% kết quả lao động để bổ sung mức ăn cho phạm nhân

Chủ Nhật, 15-11-2020, 03:30

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Cụ thể, giám thị trại giam trích 14% kết quả lao động, học nghề để bổ sung mức ăn cho phạm nhân.

Đối với phạm nhân lao động làm thêm giờ, lao động ngày nghỉ được hưởng tiêu chuẩn ăn bằng hai lần tiêu chuẩn ăn ngày thường cho mỗi phạm nhân. Giáo viên, cán bộ, chiến sĩ dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, công dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thành viên Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, thi tốt nghiệp trung học cơ sở cho phạm nhân được bồi dưỡng trong môi trường đặc biệt, mức chi bồi dưỡng một buổi (4 giờ) bằng 0,25 mức lương cơ sở,... Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25-12-2020.

PV