Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô-tô lắp ráp trong nước

Thứ Hai, 21-09-2020, 01:47

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô-tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và tháng 10-2020 với ô-tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau: thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-2020 chậm nhất là ngày 20-9-2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4-2020 chậm nhất là ngày 20-10; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5-2020 chậm nhất là ngày 20-11; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 và tháng 10-2020 chậm nhất là ngày 20-12... 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9.