Chính sách mới - Quyết định mới

Chủ Nhật, 06-09-2020, 03:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Theo đó, quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định. Đồng thời, phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định. Phạt tiền từ 100 đến 120 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về trình tự điều chỉnh giá hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11-10-2020.