Hà Nội xây dựng nông thôn mới theo định hướng đô thị hóa

Thứ Ba, 08-12-2020, 19:52
Huyện Gia Lâm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại theo định hướng phát triển thành quận trong những năm tới. Ảnh: Phong Anh.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5647/UBND-KT gửi Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”.

Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020, thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng nông thôn mới tại 18 huyện, thị xã.

Đến nay, có sáu huyện gồm Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020, có thêm từ bốn đến sáu huyện gồm: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Căn cứ vào định hướng đến năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ có năm huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức) lên thành quận. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo năm huyện trên kết hợp xây dựng nông thôn mới với việc xây dựng các tiêu chí xã lên phường, huyện lên quận, nhằm định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường, các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các huyện, thị xã xây dựng nông thôn mới theo định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; đồng thời gắn với mục tiêu, định hướng tái cơ cấu nông nghiệp; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước tạo điều kiện môi trường sử dụng tối đa lao động; hình thành khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn cấp huyện phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao điều kiện sống người dân nông thôn gần với điều kiện sống người dân đô thị.

Với sự chỉ đạo tập trung của UBND thành phố Hà Nội, đến nay, năm huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức đã được UBND thành phố phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận. Các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 đối với năm huyện phấn đấu thành quận đã cơ bản đáp ứng theo quy định.

Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, lựa chọn các huyện để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa nhằm tiến tới xây dựng các huyện phấn đấu thành quận vào giai đoạn tiếp theo.

VIỆT ANH