Bảo đảm việc cấp điện phục vụ Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17

Thứ Năm, 08-10-2020, 22:42

Sáng 7-10, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương Hà Nội chủ trì đã kiểm tra công tác bảo đảm điện phục vụ Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17.

Ðại diện Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội (EVN Hanoi) cho biết, chuẩn bị cho công tác bảo đảm điện phục vụ Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Trung tâm Ðiều độ Hệ thống điện TP Hà Nội đã lập phương án bảo đảm điện, lập phương thức kết dây lưới điện trung thế, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm sẵn sàng các nguồn cung ứng điện, cấp điện trở lại khi xảy ra sự cố tại tất cả các khu vực làm việc, tổ chức Ðại hội, nơi lưu trú của Ðại biểu, trung tâm báo chí truyền thông… Công ty Ðiện lực Hoàn Kiếm phối hợp Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô đã khẩn trương xử lý, thay thế các thiết bị cũ, khả năng chịu tải kém, chuẩn bị các vật tư dự phòng để sẵn sàng thay thế, sửa chữa khi cần thiết.

Thu hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất

Ðại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, sở đã phối hợp các sở, ngành, quận, huyện kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án, bảo đảm đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất. Nhờ đó, nguồn thu ngân sách từ đất như: Tiền sử dụng đất, cho thuê đất, đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất ở quận, huyện, thị xã trên địa bàn đều tăng qua từng năm. Hằng năm, nguồn thu từ đất đạt từ 25 nghìn tỷ đến 35 nghìn tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách thành phố. Từ đầu năm 2020 cho đến nay, mặc dù chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19, Hà Nội vẫn đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất và 3.886 tỷ đồng tiền thuê đất.

Tạm dừng bổ nhiệm mới chức danh phó trưởng phòng cấp sở và cấp quận, huyện, thị xã

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc sở, thuộc chi cục và tương đương, cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã cho đến khi UBND thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định. Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm số lượng cấp phó không vượt quá quy định.

Trao hơn 1.000 đầu sách tặng xã Ðồng Tâm

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ trao tặng tủ sách cho nhân dân xã Ðồng Tâm (huyện Mỹ Ðức). Hơn 1.000 cuốn sách, thuộc các lĩnh vực khoa học, lịch sử, văn học, kỹ năng sống, từ điển, sách tham khảo cho học sinh… đã được trao tặng cho người dân địa phương. Cùng với thư viện trường học trên địa bàn, tủ sách nhằm tạo thành môi trường, hình thành vốn tài liệu, giúp người dân được tiếp cận với các tác phẩm có giá trị của Việt Nam và thế giới, xây dựng hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách
trẻ em.