Nhiều nét mới của các chương trình công tác toàn khóa

Thứ Hai, 16-11-2020, 21:40
Mô hình trồng hoa trong nhà lưới tại Hợp tác xã Ðan Hoài, huyện Ðan Phượng. Ảnh: NGỌC MAI

Cùng với việc hoạch định ba khâu đột phá, Ðảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang khẩn trương xây dựng, triển khai 10 chương trình công tác lớn, trong đó có nhiều điểm mới bám sát điều kiện thực tế, để cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội, tạo thêm sức bật cho Thủ đô phát triển nhanh và toàn diện hơn.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa là giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính hiệu quả cao, được khẳng định qua nhiều nhiệm kỳ tại Ðảng bộ thành phố Hà Nội. Thành công của tám chương trình công tác cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 một lần nữa cho thấy, Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn đúng và trúng những lĩnh vực quan trọng để thực hiện. Ðây là bài học kinh nghiệm quý, là cơ sở để Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 xây dựng 10 chương trình công tác toàn khóa mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, nét đổi mới thời gian qua là Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chương trình công tác ngay trong năm đầu tiên. Nhờ đó, thành phố đã kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lơ là, thiếu quyết tâm; động viên, nhân rộng những cách làm hay. Nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Chương trình 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, bằng sự quyết tâm cao và nhiều giải pháp cụ thể, nhất là việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2020, có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 96,1% số xã của thành phố), diện mạo nhiều khu vực nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tiệm cận với khu vực đô thị và chuẩn bị sẵn sàng trở thành quận trong một vài năm tới.

Kế thừa kết quả nêu trên, Thành ủy Hà Nội khóa 17 xây dựng Chương trình 04: “Ðẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” theo hướng nâng chất lượng, kéo gần hơn nữa khoảng cách chênh lệch giữa khu vực nông thôn với thành thị.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nêu rõ, các chương trình công tác toàn khóa này không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách của nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà còn là vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài của Ðảng bộ thành phố trong những giai đoạn tiếp theo. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 đã xác định 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, trong đó, bên cạnh những chương trình mang tính kế thừa về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng hay phòng, chống tham nhũng, có ba chương trình mới so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ðó là các chương trình về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”, “Ðẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025”, “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.

Bí thư Quận ủy Ba Ðình Hoàng Minh Dũng Tiến cho rằng, chương trình về nông nghiệp, nông thôn đã phát huy hiệu quả cao 10 năm qua, việc có thêm chương trình về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” sẽ giúp Hà Nội phát triển đồng đều hơn. Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Mỹ Ðức Nguyễn Ngọc Việt khẳng định: “Ðẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025” là lựa chọn chính xác khi Hà Nội đã trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”.

Ðồng tình quan điểm này, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Ðại hội Ðảng bộ thành phố đã đưa nội dung này vào văn kiện Ðại hội. Mặc dù có nhiều lợi thế về việc phát triển khoa học - công nghệ, nhưng như văn kiện Ðại hội đã chỉ ra, khoa học - công nghệ vẫn chưa là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Chính vì vậy, Chương trình số 07 về “Ðẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025” sẽ tạo thêm những lực đẩy mạnh hơn cho lĩnh vực này.

Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có kết luận về việc phân công các đồng chí làm trưởng ban chỉ đạo các chương trình. Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo chung và toàn diện 10 chương trình công tác lớn; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy sẽ trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo từ hai đến bốn chương trình. Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu quyết định thành lập các ban chỉ đạo triển khai thực hiện 10 chương trình công tác, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt trong tháng 11-2020. Bí thư Thành ủy Vương Ðình Huệ yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17 và báo cáo trưởng ban chỉ đạo xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thông qua để tổ chức triển khai thực hiện; hoàn thành xây dựng và ban hành các chương trình trong quý I năm 2021. Ðây sẽ là những cơ sở quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

QUỐC TOẢN