Nhanh chóng triển khai công tác cải cách hành chính

Thứ Năm, 19-11-2020, 22:08
Cán bộ tại bộ phận một cửa huyện Hoài Đức, hoàn thiện hồ sơ cho người dân. Ảnh: CÔNG TÂM

Thành phố Hà Nội đang khẩn trương cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 thành 10 chương trình công tác, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Trong đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục giữ vai trò quan trọng và được đưa vào ngay tại Chương trình số 01 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.

Nhiệm kỳ này, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong những nội dung được Đảng bộ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm với mục tiêu hướng tới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện, các quận, huyện, sở ngành của Hà Nội đã và đang nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành những chương trình, kế hoạch cụ thể.

Tại quận Đống Đa, công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, UBND quận xây dựng kế hoạch và ban hành chương trình hoạt động về nội dung này. Nhờ sự triển khai nghiêm túc, đến nay công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính của quận đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức đi vào nền nếp, hiệu quả. Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND quận Đống Đa Vũ Trà Vinh cho biết: Năm 2019, quận Đống Đa được xếp hạng thứ ba trong tổng số 30 quận, huyện, thị xã của thành phố về CCHC. Năm 2020, quận xác định việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa” trong cung cách phục vụ tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch thủ tục hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự nỗ lực cao, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn và trước hạn từ quận đến phường luôn duy trì mức từ 98 - 99%. Đáng chú ý, đã có bốn quy trình giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, được nhân dân và doanh nghiệp ghi nhận. Đó là giảm thời gian đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ ba ngày xuống 2,5 ngày; cấp phép xây dựng từ chín ngày xuống bảy ngày làm việc, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày xuống 12 ngày, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân từ 13 ngày xuống còn 11 ngày làm việc. Hiện, quận đang nhanh chóng cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình về CCHC trong năm 2021 và những năm tới để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự thảo công tác CCHC cho toàn khóa là một nhiệm vụ trọng tâm đang được huyện Hoài Đức tích cực triển khai. Phó Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Hoài Đức Ngô Thị Sinh chia sẻ: Với một huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hoài Đức, công tác CCHC có ý nghĩa rất quan trọng. Huyện chú trọng xây dựng tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các công việc hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Huyện tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa”, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tuyên truyền cho người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Là cơ quan tham mưu chính cho UBND thành phố về công tác CCHC, Phó Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ Hoàng Thị Hồng Hải cho biết: Hiện, Sở Nội vụ đang tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố về Chương trình tổng thể CCHC của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 do Chính phủ ban hành và tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch CCHC sẽ căn cứ vào định hướng của các Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và bám sát sáu trục nội dung về CCHC được nêu trong dự thảo Chương trình tổng thể về CCHC của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030 là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Trên cơ sở này, Sở sẽ tham mưu cho thành phố, trong đó tập trung vào tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tích cực triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức…

Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, thực hiện, những năm gần đây, chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội tiếp tục và duy trì thứ hạng cao trong cả nước. Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của thành phố năm 2019 tiếp tục xếp thứ hai trong cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội (SIPAS) đạt hơn 80%. Với sự vào cuộc nhanh chóng, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ sớm xây dựng được nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

AN TRÂN