Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Thứ Năm, 15-04-2021, 16:54
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 15-4, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự.

Hội nghị đã nghe giới thiệu về Nghị định số 32 gồm các nội dung: Tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND phường; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật…

Đáng chú ý, Nghị định quy định biên chế công chức phường thuộc biên chế công chức thuộc UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch UBND phường, phó chủ tịch UBND phường, trưởng công an phường, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường và các công chức văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội. UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Để giảm tải khối lượng công việc, nâng cao trách nhiệm của công chức và phục vụ người dân nhanh chóng, Nghị định cho phép chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính...

Ngày 12-4-2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển nhiệm vụ này, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, các nội dung và tiến độ triển khai thực hiện.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, Hà Nội rất quan tâm việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đồng thời đã nghiên cứu kỹ và triển khai nhiều phần việc cần thiết. Thành phố đề xuất Bộ Nội vụ cùng thành phố sớm giao biên chế bổ sung cho các quận của Hà Nội; có quy định khung bộ máy số lượng biên chế các phường; sớm quy định chế độ công vụ khi chuyển lên công chức quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu lãnh đạo các quận, thị xã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là động viên tư tưởng đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chỉ đạo UBND các quận, thị xã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, hoàn thành trước ngày 20-4-2021. Sở Tư pháp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ biên tập tài liệu tuyên truyền gửi tới các đơn vị này. Đồng thời, các địa phương khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ đoàn thể ở cơ sở để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định.

Thời gian thực hiện thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021, do đó các đơn vị cần tập trung quán triệt, thực hiện khẩn trương, đúng lộ trình theo kế hoạch thành phố đã đề ra, nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cán bộ cơ sở, bảo đảm tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

QUỐC TOẢN