Tăng trách nhiệm thực thi
22:06 19/11/2020

Để xây dựng bộ mặt đô thị hiện đại, văn minh, cùng với đẩy mạnh tốc độ chỉnh trang trên diện rộng, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng cần được chú trọng.

22:13 10/09/2020

Trong thời gian qua mặc dù các vi phạm trật tự xây dựng mới trên địa bàn TP Hà Nội giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý không gian ngầm.

21:40 27/08/2020

Cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp là chủ trương lớn nhằm tái thiết đô thị. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác này tại Hà Nội rất chậm trễ, do vướng nhiều vấn đề từ cơ chế, chính sách.

23:10 13/08/2020

Nhằm chấn chỉnh hoạt động xây dựng, tạo cảnh quan đồng bộ, hài hòa hai bên tuyến phố, tạo lập đô thị văn minh, hiện đại, những năm gần đây, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị hai bên tuyến đường ở nhiều tuyến phố trên địa bàn các quận.

00:25 31/07/2020

Ngầm hóa lưới điện và đường dây thông tin là một trong những chủ trương lớn nhằm chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan đường phố. Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm và việc hoàn trả mặt đường còn nhiều vấn đề phải bàn.

20:59 16/07/2020

Thiết kế đô thị là yêu cầu bức thiết trong phát triển và quản lý quy hoạch kiến trúc không gian cảnh quan của thành phố. Việc triển khai thiết kế đô thị các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội vừa để thành phố thực hiện tái tạo phát triển không gian đô thị hiện đại, vừa để hoàn thiện hệ thống quản lý theo chiều sâu. 

21:53 02/07/2020

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị luôn phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển của đô thị, nhất là tại các đô thị lớn. Bởi việc làm sai, làm không đúng dẫn đến hậu quả khó lường.

20:56 18/06/2020

Xác định giao thông là “huyết mạch” để phát triển kinh tế, trong thời gian qua Hà Nội tập trung phát triển mạng lưới giao thông. Cùng với vốn đầu tư từ ngân sách, thành phố cũng tận dụng mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

00:40 05/06/2020

Thông tin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là bản quy hoạch với quy mô lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Hà Nội mà còn với cả nước.

22:24 14/05/2020

Phát triển đô thị bền vững luôn phải bảo đảm kết nối hạ tầng để tạo sự liên kết, phát triển hài hòa, đồng bộ mọi lĩnh vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.