Tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực của Thủ đô

Thứ Hai, 12-10-2020, 20:18

Từ ngày 11 đến 13-10, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, được tiến hành vào thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước. 

Là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 tổ chức đảng trực thuộc và 450 nghìn đảng viên, có truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh, Đảng bộ TP Hà Nội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm trong mọi tình huống. Diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, Đảng bộ luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thời gian qua, đồng thời khẳng định Hà Nội chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ.

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 8.300 đến 8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh, thông minh, hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế. Để thực hiện những mục tiêu này, thành phố xây dựng năm định hướng lớn, ba khâu đột phá, 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 10 chương trình công tác lớn để triển khai thực hiện trong 5 năm tới. 

Những mục tiêu Hà Nội đặt ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là rất cao, thể hiện sự tự tin, khát vọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để phát triển Thủ đô trong thời gian tới. Chính vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội lần thứ 17 đề ra, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô cần nêu cao hơn nữa ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo  động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, thật sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

 

VIỆT ANH