Nhanh chóng giải phóng mặt bằng bãi rác Nam Sơn

Thứ Năm, 05-11-2020, 22:27

Dự án di dân vùng ảnh hưởng vì ô nhiễm môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) có diện tích 396 ha, gần 2.000 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB).

Ðến nay, việc GPMB đất nông nghiệp tại hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn cơ bản hoàn thành. Ðối với đất ở, việc kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn đã hoàn thành. Xã Bắc Sơn, còn lại 60 hộ dân, với diện tích 4 ha chưa GPMB. Thành phố luôn nhất quán quan điểm bồi thường, hỗ trợ GPMB, bố trí tái định cư với tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho người dân. Nhiều kiến nghị của người dân đã được UBND thành phố Hà Nội tháo gỡ, giải quyết như nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây lâu năm lên 500 nghìn đồng/m2. Ðối với các thửa đất ven đường 35, đoạn xã Hồng Kỳ đi xã Bắc Sơn áp dụng giá từ 2 triệu 540 nghìn đồng đến 4 triệu 90 nghìn đồng/m2; các thửa đất ven đường 35, đoạn xã Bắc Sơn, áp dụng mức giá từ 2 triệu 125 nghìn đồng đến 3 triệu 360 nghìn đồng/m2, tăng 1,2 lần so với bảng giá đất thành phố. Ðồng thời, thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng sáu khu tái định cư để bố trí người dân có nhu cầu tái định cư, trường hợp người dân tự lo tái định cư được hỗ trợ gần 1 triệu 960 nghìn đồng/m2. Tuy nhiên, do UBND huyện Sóc Sơn và các sở, ngành chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến tiến độ GPMB chậm, gây bức xúc trong nhân dân.

Tiếp tục giải quyết các kiến nghị của người dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, trong đó có chính sách thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Ðối với các trường hợp đã được Thanh tra thành phố kết luận cấp giấy chứng nhận sai quy định, UBND huyện Sóc Sơn thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo hạn mức quy định. Các trường hợp chưa đủ cơ sở để Thanh tra thành phố kết luận, UBND huyện Sóc Sơn rà soát và xử lý theo hướng, nếu đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định thì bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận; nếu không đủ điều kiện, UBND huyện phê duyệt phương án theo hạn mức đất ở quy định. Trường hợp các hộ dân đề nghị được bồi thường theo diện tích ghi trên giấy chứng nhận, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt phương án theo giấy chứng nhận; đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các trường hợp đã chuyển nhượng hết phần diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp, đang ăn ở trên diện tích đất vườn ao liền kề, người dân được bồi thường, hỗ trợ theo đúng loại đất thu hồi, đồng thời xét bố trí tái định cư.

Ðối với những thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không nằm trong cùng thửa đất ở, ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, người dân được áp dụng chính sách hỗ trợ khác tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của UBND thành phố. Các trường hợp được giao đất tái định cư, nhưng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ tiền sử dụng đất, cho phép UBND huyện Sóc Sơn hỗ trợ bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu để bảo đảm các hộ đủ tiền mua đất tái định cư. Các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư được hỗ trợ tạm cư trong thời gian sáu tháng.

Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của UBND thành phố Hà Nội, tiến độ GPMB dự án bãi rác Nam Sơn được đẩy nhanh. Người dân trong vùng ảnh hưởng bãi rác sớm ổn định cuộc sống.

 

MINH VÂN