Chú trọng công tác dân số trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 30-11-2020, 22:13

Để nâng cao chất lượng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, TP Hà Nội đặt mục tiêu trong những năm tới duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khống chế sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên (không vượt quá 111 trẻ trai/100 trẻ gái)... Song trên thực tế, quá trình triển khai đang gặp không ít khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Dự kiến năm 2020, dân số Hà Nội là khoảng 8,3 triệu người, chiếm 8,4% dân số cả nước. Tính riêng sáu tháng đầu năm 2020, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 82,48%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 75,46%. Về cơ cấu dân số, hằng năm, Sở Y tế và 30 quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh hiện là 113 bé trai/100 bé gái. Nếu so sánh với các năm trước có thể thấy tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội đã được cải thiện đáng kể. Năm 2014, tỷ lệ này là 116 bé trai/100 bé gái. Ở một số huyện ngoại thành, tỷ lệ mất cân bằng giới tính lên đến mức báo động như huyện Ðan Phượng lên đến 139 bé trai/100 bé gái, Phúc Thọ (134/100), Sóc Sơn (133/100), Mỹ Ðức (129/100)...

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Ðức Hạnh, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn do quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm, nhưng chưa ổn định. Ở một số huyện, tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn ở mức cao. Thí dụ, như hai huyện Hoài Ðức và Quốc Oai có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao nhất thành phố, với 14,34% và 13,17% so với mức trung bình của thành phố là 6,63%. Ðáng chú ý, xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh dù đã có nhiều chuyển biến, nhưng ở khu vực ngoại thành còn ở mức cao, như huyện Thường Tín có tỷ số giới tính khi sinh là 114  bé trai /100 bé gái.

Ðể nâng cao hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, thời gian tới, TP  Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu về công tác dân số, kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân số từ thành phố đến cơ sở. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số phù hợp từng nhóm đối tượng, tuyên truyền về bình đẳng giới. Thành phố cũng sẽ tập trung giải quyết toàn diện và đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, góp phần ổn định cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển Thủ đô nhanh, bền vững.

An Trân