Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 18-01-2021, 18:26
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí xét nghiệm Covid-19 trước khi tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XIII.

Chiều 18-1, tại Hà Nội, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1 trước khi tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội. 

Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -0
 Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.
Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -1
 Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài Trung ương và TP Hà Nội, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiến hành 2 lần trước Đại hội.
Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -2
 Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài địa phương sẽ liên hệ với Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII của đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm Covid-19.
Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -3
 Các phóng viên tiến hành khai báo thông tin y tế trước khi tiến hành xét nghiệm.
Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -4
 Nhân viên y tế phổ biến các bước tiến hành xét nghiệm Covid-19.
Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -5
 Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch mũi, dịch hầu họng.
Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII -6
Trong chiều 18-1 đã có hàng trăm phóng viên các cơ quan báo chí tham gia xét nghiệm. Xét nghiệm lần 2 sẽ được tiến hành vào ngày 23-1. 
ĐĂNG ANH