Yêu cầu xem xét vấn đề báo chí phản ánh

Chủ Nhật, 20-09-2020, 01:54

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phản ánh của báo chí qua bài viết Kinh tế đêm Hà Nội: Cần đặc sản hút khách.

Trước đó, báo chí có bài viết Kinh tế đêm Hà Nội: Cần đặc sản hút khách, trong đó thông tin: Theo chuyên gia, doanh thu từ du lịch ban ngày chỉ chiếm 30%, còn 70% doanh thu dịch vụ ở khung giờ tối đến đêm. Ngành du lịch đêm phát triển phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của du khách, rất cần có dịch vụ đặc sắc để thu hút khách.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất giải pháp phù hợp.

* Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng Bộ Công an nghiên cứu, xử lý phản ánh của báo chí về việc “loạn” thị trường xe điện và nỗi lo an toàn giao thông. Trong đó, có nội dung về việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của xe đạp điện, xe máy điện chưa được coi trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, thậm chí là cháy nổ, mất an toàn giao thông. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Bộ Công an nghiên cứu, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV