Thái Bình hỗ trợ các đối tượng phát sinh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thứ Bảy, 11-07-2020, 16:26

Sáng 11-7, tại Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2020, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND các huyện và thành phố Thái Bình, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, toàn tỉnh có 54 trường hợp nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (trẻ em mới sinh, con dâu, con rể mới về, bộ đội xuất ngũ…) phát sinh sau ngày 31-12-2019 đến hết ngày 31-3-2020.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng cho biết, có tới 3.609 người là giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm ngày 31-1-2020 (trước thời điểm tạm thời nghỉ việc), phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương theo chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo khi xảy ra dịch Covid-19 nhưng chưa được nhận khoản hỗ trợ nào của Nhà nước.

Được biết, những đối tượng nêu trên đều bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do vậy, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để giảm bớt những vất vả, thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã biểu quyết thông qua chủ trương mang tính nhân văn này. Theo đó, nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31-12-2019 đến hết ngày 31-3-2020. Mức hỗ trợ là 250 nghìn đồng/khẩu/tháng, hỗ trợ ba tháng và được chi trả một lần.

Đối với giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm ngày 31-1-2020 (trước thời điểm tạm thời nghỉ việc), phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương theo chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo khi xảy ra dịch Covid-19 nhưng chưa được nhận khoản hỗ trợ nào của Nhà nước, sẽ được hỗ trợ một lần với mức 1,8 triệu đồng/ người.

Được biết, nguồn kinh phí thực hiện sẽ lấy từ ngân sách của tỉnh Thái Bình. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát việc tổ chức thực hiện của UBND tỉnh.

MAI TÚ