Bế mạc Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

Thứ Tư, 10-03-2021, 17:35
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc tại Đại lễ đường nhân dân. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chiều 10-3, Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc tại Đại lễ đường nhân dân thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Đảng  và Chính phủ tham dự lễ bế mạc.

Trong 6,5 ngày, các Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc đã tập trung thảo luận các báo cáo công tác Chính phủ, dự thảo đề cương quy hoạch Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cùng nhiều báo cáo khác, nghiêm túc thảo luận nhiều văn kiện công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp, đóng góp ý kiến cho công tác chính phủ. Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương đánh giá, kỳ họp đã đạt được kết quả tích cực, thể hiện trọn vẹn tinh thần trách nhiệm vì dân vì nước của các ủy viên Chính hiệp, nêu bật ưu thế vai trò cơ quan hiệp thương chuyên trách của Chính hiệp.

2021 là năm Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập, cũng là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ 14, mở đầu hành trình mới xây dựng toàn diện Nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa.

Chủ tịch Uông Dương nhấn mạnh, đứng trước giai đoạn lịch sử của hai mục tiêu 100 năm, Chính hiệp cần kiên trì thực hiện tinh thần chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, qua đó tăng cường “bốn ý thức” (chính trị, đại cục, trung tâm, đồng bộ) , kiên định “bốn tự tin” (phương hướng, lý luận, chế độ, văn hóa), thực hiện “hai duy trì” (vai trò trung tâm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng cũng như toàn Đảng; vị thế và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng).

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng.

VI SA