Tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba

Thứ Năm, 26-11-2020, 04:46

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm "60 năm quan hệ Việt Nam - Cu-ba: Thành tựu, ý nghĩa và triển vọng phát triển". Dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ngài Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra, Ðại sứ Cu-ba tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba và các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham luận tại tọa đàm nêu bật nội dung: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cu-ba được hun đúc, gìn giữ và phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, nhất là của hai vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và Phi-đen Ca-xtơ-rô. Ðây là mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi vì sự nghiệp cách mạng mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu cũng có những tham luận làm rõ hơn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Cu-ba: "60 năm quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác anh em Việt Nam - Cu-ba"; "Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba"; "60 năm quan hệ Việt Nam - Cu ba: Những thành tựu lịch sử và chặng đường sắp tới"; "Sức mạnh nhân dân: Việt Nam - Cu-ba, đoàn kết và hữu nghị"; "Tấm lòng Cu-ba đối với bộ đội Trường Sơn"; "Thanh niên Việt Nam - Cu-ba gìn giữ và viết tiếp những trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước"…

PV