Tin buồn

Thứ Tư, 21-04-2021, 02:06

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Môn Ðồ Pháp quyến kính tiếc báo tin:

Ðại lão Hòa thượng

THÍCH THIỆN DUYÊN,

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Thành viên Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Viện chủ chùa Ðạo Nguyên, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Huân chương Ðộc lập hạng nhì; Huân chương Ðộc lập hạng ba; Huân chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận,... đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 18-4-2021, tại chùa Ðạo Nguyên, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Trụ thế: 94 năm; Hạ lạp: 65 năm.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19-4; Kim quan Ðại lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Ðạo Nguyên.

Lễ viếng từ 10 giờ ngày 19-4; cung thỉnh Giác linh Ðại lão Hòa thượng tham Phật và yết Tổ tại Tổ đình Hưng Long, Tổ đình Thiên Ðức, tỉnh Bình Ðịnh, ngày 21-4; Lễ truy niệm lúc 7 giờ ngày 24-4, sau đó cung tiễn kim quan Ðại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Ðạo Nguyên, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

TIỂU SỬ

Hòa thượng Ðạo hiệu Thích Thiện Duyên, thế danh Võ Ðình Như, sinh ngày 20-10-1926, tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh. 

Năm 1941, Ngài xuất gia khi vừa 15 tuổi đến đầu sư nơi Hòa thượng Giáo thọ Thích Quảng Ðức chùa Tịnh An.

Lúc 21 tuổi, Ngài được Ðại lão Hòa thượng Thượng Giác hạ Tánh, viện chủ Tổ đình Hưng Long, xã An Nhơn, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh  nhận làm đệ tử và ban cho pháp danh là Quảng Thành. Sau một năm hầu thầy, học đạo, Ngài được bổn sư cho thọ giới Sadi với pháp tự là Thiện Duyên.

Năm 1953, Phật Học Ðường Nha Trang thành lập, Ngài được Hòa thượng bổn sư cho vào theo học tại đây. Năm 1956, Phật Học Ðường Báo Quốc - Huế chuyển vào Nha Trang và nhập cùng với Phật Học Ðường Nha Trang thành Phật Học Viện Trung phần đặt tại chùa Hải Ðức, do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Giám viện. 

Năm 1957, Ngài được Hòa thượng bổn sư cho thọ đại giới và ban cho Pháp hiệu là Quán Ngôn Giới thể châu viên.

Sau khi tốt nghiệp khóa học tại Phật Học Viện Hải Ðức, Ngài được Tổng hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm làm giảng sư trong giảng sư đoàn Trung phần. Trong thời gian này, Ngài đã đi giảng thuyết giáo lý khắp các tỉnh thuộc Trung phần như Nha Trang, Bảo Lộc (Lâm Ðồng), Phú Yên, Quảng Ngãi và nhất là Quảng Nam.

Năm 1962, tỉnh Quảng Nam được chia thành hai đơn vị là tỉnh Quảng Tín và Quảng Nam. Cuối năm 1962, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Tín được thành lập. Tổng hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm Ngài làm Hội trưởng, trụ sở tạm thời đặt tại Hội quán chùa Hòa An.

Năm 1977, tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín và Ðà Nẵng sáp nhập làm một, chư tăng ni ba tỉnh họp lại, thành lập Ban đại diện Phật giáo Quảng Nam - Ðà Nẵng, Ngài giữ chức vụ Phó đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng.

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra đời, Ðại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam Ðà Nẵng được tổ chức và Ngài được Ðại hội cử làm Phó Thường trực Ban Trị sự mãi cho đến ngày chia tách tỉnh Quảng Nam - Ðà Ðẵng.

Năm 1997, đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam được thiết lập, Trung ương Giáo hội đã giao nhiệm vụ cho Ngài làm trưởng ban vận động thành lập Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam. Ðại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất suy cử Ngài làm Trưởng Ban Trị sự. 

Là một trong những vị thạch trụ của Phật giáo miền trung, năm 1981, Ngài được Giáo hội tín nhiệm cử vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN. Năm 1996, Ngài được thỉnh cử làm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN và phụ trách qua các nhiệm kỳ cho đến nay. Tại Ðại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ngài được suy cử vào thành viên Hội đồng Chứng minh và chức vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Về phương diện Giới luật, là một tăng sĩ tinh thông học giới, Ngài luôn lấy Giới làm trọng, tích cực phát huy vai trò hàng đầu của Giới luật. Vì thế, Ngài thường được các nơi cung thỉnh tham gia công tác truyền giới hoằng luật. Ngài luôn đặt sự tồn vong của đạo pháp lên hàng đầu, lấy hoằng pháp làm sự nghiệp, xem giáo dục tăng ni là nền tảng của sự phát triển đạo Pháp, xem Giới luật là giềng mối của sự lớn mạnh Tăng già, Ngài là tấm gương về sự tận tụy, khiêm hạ, đạm bạc xứng đáng cho hàng hậu tấn noi theo.