Tiểu ban Tổ chức phục vụ Ðại hội XIII của Ðảng họp phiên thứ năm

Thứ Năm, 26-11-2020, 05:04
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25-11, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Ðại hội XIII của Ðảng họp phiên thứ năm. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và thảo luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự; phương án y tế phục vụ Ðại hội; việc mời báo chí dự đưa tin về Ðại hội; một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị Ðại hội.

Phát biểu ý kiến kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện các công việc tổ chức phục vụ Ðại hội theo nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ đề ra. Các cơ quan cần sớm tiếp thu ý kiến góp ý của Tiểu ban tại cuộc họp này, hoàn thiện các Ðề án và nội dung công việc để bảo đảm việc chuẩn bị phục vụ Ðại hội được kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Ðồng chí đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được Tiểu ban phân công chủ trì và chủ động phối hợp trong công việc, không để bị động, chậm việc, sót việc, chuẩn bị phục vụ an toàn, chu đáo Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

PV