Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thứ Hai, 07-12-2020, 14:52
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp.

Sáng 7-12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc kỳ họp thứ 18. Tham dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các Ủy viên TƯ Đảng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa 16.

Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, các cấp, ngành đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp điều kiện của địa phương.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố bằng các nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, ngành thực hiện. Trên cơ sở rà soát kết quả kinh tế, xã hội đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng như: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2021-2025, định hướng khung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, định hướng kế hoạch tài chính ngân sách năm năm 2021-2025 của TP Hà Nội…. Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có chín nghị quyết chuyên đề. HĐND thành phố cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND thành phố và các cơ quan liên quan; thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; đồng thời quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2021 với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ năm đầu nhiệm kỳ năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn năm năm 2021-2025 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17.

Để các Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo HĐND thành phố cần sớm thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách, trước mắt là nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 41/QĐ-UBND của UBND thành phố về phân cấp kinh tế, xã hội, nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã; bên cạnh đó, cần chú trọng các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài; cụ thể hóa Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi tập thể và từng cá nhân đồng chí lãnh đạo, đại biểu HĐND thành phố không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục có những đổi mới, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố trong năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi thành phố phải quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn. Trước mắt là tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố cần tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trước những yếu kém, khuyết điểm; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô. Tích cực tạo lập, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ưu tiên cho cải tiến công nghệ và áp dụng mô hình sản xuất mới với năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống của người dân Thủ đô; phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân, quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý những vấn đề nổi cộm nhất, được quan tâm nhất đó là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 97 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và Nghị quyết số 115 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội. Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa trong các hoạt động của HĐND.

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ đề nghị HĐND thành phố tổng kết nhiệm kỳ HĐND các cấp 2016-2021 và chuẩn bị tốt, chu đáo cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐẮC SƠN. ẢNH: DUY LINH