Thư chúc mừng

Thứ Tư, 21-04-2021, 02:32

Nhân dịp đồng chí Vương Ðình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Niu Di-lân Tre-vơ Ma-lát, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan A-nu Ve-vi-lai-nen, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mu-xta-pha Xen-tốp và ngài Cư-rô-i-oa Y-u-gi, Thống đốc tỉnh Ca-na-ga-oa, Nhật Bản đã gửi thư chúc mừng.