Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu bốn quận lõi của Hà Nội

Thứ Tư, 03-03-2021, 19:33
Quang cảnh hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 3-3.

Chiều 3-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thống nhất về chủ trương giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành sáu đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử bao phủ bốn quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Theo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, sáu đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử bao phủ diện tích hơn 2.700 ha tại bốn quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, có ký hiệu là: H1-1 (A, B, C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000. Dự kiến dân số quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 là 672 nghìn người.

Các đồ án đã được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập; Sở Quy hoạch và Kiến trúc thẩm định tuân thủ trình tự quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; các nghị định của Chính phủ; thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành cùng các quy định pháp luật có liên quan và nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. 

Sau khi nghe báo cáo tờ trình, các ý kiến phát biểu của cơ quan thẩm định, trao đổi thảo luận của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo giải trình của lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện hồ sơ, ký ban hành các đồ án quy hoạch trên theo thẩm quyền, bảo đảm đúng các quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trước khi đi đến quyết định quan trọng này, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỹ lưỡng, thận trọng. Văn phòng Thành ủy đã xin ý kiến của các chuyên gia đầu ngành; các bộ, ngành liên quan; Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thành phố; đánh giá kết quả tiếp thu hoàn thiện các đồ án quy hoạch trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan.

Việc ban hành các đồ án quy hoạch phân khu bốn quận nội đô lịch sử là cơ sở quan trọng để tiến hành công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế, đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương phê duyệt sáu đồ án quy hoạch bốn quận nội đô là bước tiến lớn về công tác quy hoạch của thành phố; cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011.

QUỐC TOẢN