Phân công Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Sửu điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội

Thứ Tư, 12-08-2020, 21:19
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Ngày 12-8, Thành ủy Hà Nội có Thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành của Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Theo đó, để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND và UBND thành phố Hà Nội trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phân công đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với đồng chí Nguyễn Đức Chung

QUỐC TOẢN