Huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ Bảy, 19-09-2020, 15:49
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Lý Nhân.

Ngày 19-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Sau mười năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM bao gồm toàn bộ 19 tiêu chí cấp xã và chín tiêu chí cấp huyện.

 Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải tạo, nâng cấp, xây mới khang trang. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47,25 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM còn 0,69%. 

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành và phát triển; đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được bảo đảm và giữ vững.

Thực hiện mục tiêu: Nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; huyện Lý Nhân phấn đấu hết năm 2020 có hai xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đến năm 2025 phấn đấu 50% số xã đạt xã NTM nâng cao, năm xã NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 82,6 triệu đồng/năm.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã có 100% xã đạt chuẩn NTM; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, Lý Nhân là huyện thứ sáu được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. 

Nhân dịp này, huyện Lý Nhân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của huyện; Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong xây dựng NTM.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung trong phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là trong việc tái cấu trúc nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM.

Phó Thủ tướng lưu ý, kết quả xây dựng NTM mà tỉnh Hà Nam và huyện Lý Nhân đạt được mới chỉ là thành quả cơ bản ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. 

Do đó, yêu cầu trong thời gian tới, huyện Lý Nhân phải phát triển mạnh mẽ hơn để góp phần đưa Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô. 

Để làm được điều đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam nói chung và huyện Lý Nhân nói riêng, trước hết, phải tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của thị trường trong nước, quốc tế, đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng, nhằm nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Cùng với đó cần chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; trong đó, tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 

Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm sự hài lòng của người dân. Tiếp tục sự nghiệp xây dựng NTM, trong đó xác định rõ mục tiêu số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, số huyện phấn đấu đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá 2020 - 2025 để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

ĐÀO PHƯƠNG