Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI

Thứ Năm, 04-03-2021, 16:23
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào họp từ ngày 13 - 15-1-2021. (Ảnh: Xuân Sơn)

Hội nghị lần thứ hai BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI họp từ ngày 1 đến 3-3 tại trụ sở T.Ư Đảng NDCM Lào, thủ đô Vientiane, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên T.Ư Đảng chính thức và dự khuyết.

Hội nghị đã nghiên cứu, xem xét và thông qua một số vấn đề sau: (1) Đánh giá kết quả việc tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào, bàn bạc về trách nhiệm của Trung ương đối với việc tổ chức triển khai đường lối, chính sách mà Đại hội XI đã đề ra.

Thông qua kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng NDCM Lào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong mọi lĩnh vực của xã hội; (2) thông qua kế hoạch giai đoạn 5 năm của BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI; (3) thông qua chế độ cách thức làm việc của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, là cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công việc có chất lượng và hiệu quả, bảo đảm việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc; (4) thảo luận và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX và kế hoạch ngân sách nhà nước 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; (5) thảo luận và thống nhất thông qua việc sửa đổi bộ máy tổ chức của Chính phủ và việc phân chia trách nhiệm nội bộ của BCH T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

Hội nghị lần thứ hai BCH T.Ư Đảng NDCM Lào đã nhấn mạnh việc toàn Đảng, toàn dân Lào tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng NDCM Lào, hiện thức hóa mục tiêu của Nghị quyết vào tất cả các lĩnh vực công việc và đời sống xã hội.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)