Hà Nội thực hiện hai đợt giám sát về công tác bầu cử

Thứ Tư, 10-03-2021, 13:04
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; làm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Thông qua đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể tháo gỡ để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt kết quả tốt, thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.

HĐND thành phố sẽ tổ chức hai đợt giám sát về nội dung này (đợt 1 trong tháng 3-2021 và đợt 2 từ ngày 3-4 đến thời điểm kết thúc bầu cử).

Nội dung giám sát đợt 1, gồm: Công tác triển khai quán triệt các văn bản của T.Ư và thành phố Hà Nội, kế hoạch của cấp huyện về công tác bầu cử; công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử ở cấp huyện, cấp xã); công tác phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 1, lần 2 theo quy trình, thời gian quy định; công tác ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử; công tác tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền vận động cho bầu cử và phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

Nội dung giám sát đợt 2, gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử và công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ở cấp huyện, cấp xã; công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 3; công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; công tác chuẩn bị các điều kiện về: kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ công tác bầu cử; trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan công tác bầu cử; tổ chức ngày bầu cử.

QUỐC TOẢN