Hà Nam đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân

Thứ Tư, 25-11-2020, 14:25
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Ngày 25-11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân

Với tinh thần xây dựng, nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở, buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng các sở, ban ngành của tỉnh Hà Nam đã được nghe ý kiến trao đổi, phản ảnh, kiến nghị của 18 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Các ý kiến đã phát biểu thẳng thắn tâm huyết, tập trung vào các vấn đề: thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với chức danh cán bộ Chi hội nông dân ở thôn, tổ dân phố; hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho nông dân…

Tại buổi đối thoại, các kiến nghị, câu hỏi của hội viên nông dân đã cơ bản được lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời.

Để tiếp tục phát huy vai trò của nông dân trong tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên nông dân để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thường xuyên định hướng các hoạt động của Hội; tạo cơ chế, điều kiện để hội phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành chức năng trong việc vận động, lồng ghép các chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện  có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội; tham gia phát triển các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam.

ĐÀO PHƯƠNG