Điện mừng

Thứ Bảy, 24-10-2020, 06:25

Nhân dịp ông Phê-đê-ri-cô An-béc-tô Gôn-xa-lết được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Pa-ra-goay, ngày 23-10-2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng.