Điện mừng

Thứ Tư, 12-08-2020, 04:40

Nhân dịp Ngài A-lếch-xan-đơ Lu-ca-sen-cô được bầu lại làm Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút, ngày 11-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.