Bảo đảm các hoạt động chuẩn bị bầu cử hoàn thành đúng quy định

Thứ Năm, 22-04-2021, 00:30

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, đã triển khai tới Ban Thường trực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) gặp mặt, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc cử tri phải được tiến hành rộng rãi để các ứng cử viên tiếp xúc đạt hiệu quả thực chất với người dân, tránh hình thức. Trong tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, các cơ quan chức năng phải bảo đảm công bằng cho những người ứng cử. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ứng cử viên phải trình bày chương trình hành động của mình. Chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ được Mặt trận lưu giữ để làm cơ sở giám sát hoạt động của đại biểu nếu trúng cử.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các địa phương tổ chức tập huấn các tổ bầu cử cần chặt chẽ để các công việc chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử.

★ Tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử ÐBQH khóa XV khối MTTQ Việt Nam. Tại hội nghị, các ứng cử viên đã nghe giới thiệu một số quy định pháp luật về vận động bầu cử; việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử ÐBQH; kỹ năng giao tiếp và truyền tải chương trình hành động của ứng cử viên ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp. Trong đó, các ứng cử viên cần lưu ý: Ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi ứng cử thì việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò quan trọng để các ứng cử viên được thực hiện quyền vận động bầu cử; chương trình hành động của ứng cử viên ÐBQH, đại biểu HÐND phải rõ ràng, mạch lạc và tránh chung chung; phải thể hiện rõ trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ ở đơn vị bầu cử mà còn đại diện cho nhân dân cả nước…

★ Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có Công văn gửi các ban, viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện về việc vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước triển khai phổ biến cho tăng ni, Phật tử và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HÐND trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước; khẳng định rõ đây là công việc quan trọng của mọi tầng lớp nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó có tăng ni, Phật tử phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ðẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi giảng pháp, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt để động viên tăng ni, Phật tử tích cực đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23-5-2021. Hướng dẫn, vận động tăng ni, Phật tử và nhân dân thường xuyên nêu cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; chủ động kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đi bầu cử.

★ Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cho biết: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ÐBQH, đại biểu HÐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nắm vững tiêu chuẩn ÐBQH, cũng như những tiêu chuẩn của đại biểu HÐND để lựa chọn, thực hiện bầu cử những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Ðồng thời, tiếp tục phối hợp UBND chuẩn bị kế hoạch cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động tranh cử theo quy định pháp luật (dự kiến diễn ra từ ngày 24-4 đến 22-5). Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã về các nội dung, như: lập và niêm yết danh sách cử tri, thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên...

★ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xây dựng Kế hoạch triển khai, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, thành lập hai đoàn kiểm tra, giám sát và chia làm ba đợt, đã kết thúc đợt 1 và đang triển khai đợt 2 (từ ngày 13-4 đến 22-5), đợt 3 giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (ngày 23-5). Trong đợt 2, nội dung giám sát  tập trung vào việc lập, niêm yết danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri; giám  sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử và giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Ðồng thời, kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. Cùng với đó, sẽ tiến hành giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử.

★ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tham gia ứng cử đại biểu HÐND các cấp lần đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giúp đoàn viên, thanh niên có kỹ năng tham gia ứng cử đại biểu HÐND các cấp lần đầu. Tham gia hội nghị có 350 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HÐND các cấp. Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên được nghe thông tin về Quốc hội và HÐND; những quy định về bầu cử đại biểu, trong đó, tập trung vào quá trình bầu cử, vai trò và trách nhiệm của các đại biểu trúng cử, về sự tham gia của đoàn viên, thanh niên vào các cuộc bầu cử. Các ứng cử viên trẻ  được hướng dẫn kỹ năng xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử; kỹ năng tiếp thu, trả lời câu hỏi của cử tri; những vấn đề ứng cử viên cần chú ý khi vận động bầu cử…

★ Tại tỉnh Hậu Giang, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử  ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện Phụng Hiệp đã tổ chức khánh thành, khởi công nhiều cây cầu chào mừng bầu cử. Cụ thể, khánh thành bốn cây cầu ở thị trấn Búng Tàu, xã Phụng Hiệp, xã Hiệp Hưng với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa; khởi công xây dựng cầu ở xã Hiệp Hưng và thị trấn Búng Tàu, tổng trị giá 540 triệu đồng. Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã xây dựng 15 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, mỗi căn trị giá từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Châu Thành A, đến cuối tháng 3, Mặt trận các cấp đã vận động xây dựng được 30 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa…

★ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình vừa bàn giao cho Ủy ban Bầu cử tỉnh danh sách tám người ứng cử đại biểu QH khóa XV do địa phương giới thiệu và 83 người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã đã bàn giao đến Ủy ban Bầu cử cùng cấp danh sách những người ứng cử đại biểu HÐND cấp huyện và cấp xã. Hiện, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiến hành phân bổ danh sách người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định; đồng thời đề nghị xem xét, quyết định một số khu vực vùng sâu, vùng xa bầu cử sớm; hoàn thành việc công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND ở địa phương và khu vực bỏ phiếu trước ngày 3-5-2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; hướng dẫn cử tri tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

PV và CTV