Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Thứ Sáu, 16-04-2021, 01:34

Ngày 15-4, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) giữa đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Tổng TTCP và đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng TTCP.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng đồng chí Ðoàn Hồng Phong trên cương vị công tác mới. Ðồng thời bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ; lãnh đạo, chỉ đạo TTCP tập trung nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật liên quan, nhất là hoàn thiện các quy định về hoạt động của TTCP và ngành thanh tra để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra trong năm 2021 đã được phê duyệt, tập trung xử lý, giải quyết các cuộc thanh tra có nội dung phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, Tổng TTCP Ðoàn Hồng Phong cho biết, với tinh thần "thiết diện, vô tư", sẽ cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành thanh tra đạt được qua các thời kỳ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PV