Tìm giải pháp cho tự chủ giáo dục đại học

Thứ Tư, 25-11-2020, 11:30
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng thông tin về VEC 2020.

Diễn ra vào ngày 27-11 tới đây tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2020 sẽ có chủ đề "Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn" với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu chính thức và nội dung xoay quanh thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học.

Sáng 25-11, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2020 (Vietnam Education Conference - VEC 2020).

Hội thảo diễn ra vào ngày 27-11 dưới hình thức tương tác trực tiếp giữa diễn giả và đại biểu. Ngoài các phiên khai mạc và bế mạc, Hội thảo còn có một phiên về các vấn đề chung và hai phiên chuyên đề về cơ chế tự chủ và tự chủ tài chính trong giáo dục đại học.

Trong đó, phiên thảo luận về các vấn đề chung sẽ có các tham luận do đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày, nêu lên những thực trạng tự chủ giáo dục đại học trong thời gian qua, thách thức đặt ra, khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, vấn đề tự chủ đại học dưới góc nhìn của cơ quan giám sát, thực thi pháp luật.

Với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu chính thức, Hội thảo có mục tiêu tạo diễn đàn tập hợp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực thi hành từ tháng 7-2019.

Đồng thời, đề xuất các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng chia sẻ: "Tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo".

Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học hiện ngày càng hoàn thiện, tạo sơ sở pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên từ quy định chính sách đến thực tiễn còn nhiều rào cản cần tháo gỡ và khoảng cách cần thu hẹp.

NGỌC VY