Phê duyệt bốn tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Thứ Tư, 25-11-2020, 19:17
Một nội dung trong bộ tờ rơi về phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Bộ GD-ĐT phê duyệt để sử dụng trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tế trong trường học để sử dụng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Bốn tài liệu được phê duyệt gồm: Bộ tờ rơi, tranh ảnh về phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học; tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học; tài liệu truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dành cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông; tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học.

Các tài liệu trên được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học và phòng, chống dịch Covid-19 dùng như cẩm nang hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học, giáo viên, học sinh trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh; cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết về Covid-19, hướng dẫn thực hành phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường, tránh sự kỳ thị với những người bị phơi nhiễm…. Việc phê duyệt, đưa vào sử dụng rộng rãi tài liệu này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe.

THANH XUÂN