Thu ngân sách 10 tháng năm 2020 của thành phố giảm 12,83%

Thứ Năm, 12-11-2020, 22:11

10 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 290.736 tỷ đồng, đạt 71,65% dự toán, giảm 12,83% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa 207.186 tỷ đồng, đạt 71,24% dự toán, giảm 11,51%; thu từ dầu thô gần 9.259 tỷ đồng, đạt 75,89% dự toán, giảm hơn 50%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 83.550 tỷ đồng, đạt 72,65% dự toán, giảm 15,96% so với cùng kỳ năm 2019. Trong các khoản thu nội địa, thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 14.597 tỷ đồng, đạt 79,1% dự toán và tăng 0,02%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán và giảm 0,6%.

PV

Công viên khoa học, động lực đổi mới sáng tạo

Ngày 12-11, Ban quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Công viên khoa học - Trung tâm đổi mới sáng tạo của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, để xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông, thành phố cần có một công viên khoa học đóng vai trò như là công cụ để chuyển dịch cơ cấu từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Công viên khoa học này được xem là một bến cảng công nghệ thuận tiện cho xuất, nhập khẩu hàng hóa công nghệ cao, tạo cửa ngõ quan trọng trao đổi tri thức công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cao để tạo động lực sản xuất mới. Ðồng thời, là nơi ươm tạo doanh nghiệp non trẻ thành doanh nghiệp đủ mạnh và được cấy vào nền kinh tế quốc gia để tăng sức cạnh tranh trên toàn cầu.

PV

Ðối thoại với 300 doanh nghiệp về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 12-11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Ðầu tư TP Hồ Chí Minh phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị Ðối thoại với 300 doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp tập trung nêu các vấn đề liên quan đến chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài, thủ tục giải quyết chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp… Ðại diện Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải đáp các vướng mắc của các doanh nghiệp và thông tin thêm những quy định, chính sách mới liên quan đến Nghị định số 61/2020/NÐ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NÐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

PV