Tiêu điểm

Thứ Bảy, 12-12-2020, 07:32

Sôi sục và cũng im lặng, những người nông dân Ấn Ðộ ấy, trong cách đối diện với những ý tưởng thay đổi.

Họ sợ bị buộc phải bán nông sản cho các công ty lớn với giá rẻ, thay vì được bảo đảm mức giá tối thiểu như trước đây, khi nhà nước thu mua ở các chợ đầu mối. Họ ngồi yên trên những con đường, bên những chiếc xe tải im lìm như thế này, để thế giới chứng kiến nỗi cơ cực của mình, trong dáng dấp lam lũ không khác gì hàng trăm năm trước.

Mà trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cuộc sống của họ mỗi lúc lại một trở nên bấp bênh hơn.

Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là gì? Có phải cuối cùng chỉ là chưa ai giải thích được cho họ thật thấu đáo, rằng Luật Nông sản mới ở Ấn Ðộ cũng sẽ mở ra những cánh cửa mới hay không?

ẢNH: AP