Quy định mức xử phạt hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Thứ Hai, 08-03-2021, 01:37

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Theo đó, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt đến 80 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mặt khác, trong trường hợp hành vi này đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì mức phạt được áp dụng là từ 70 đến 80 triệu đồng. Nghị định cũng quy định hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng sẽ bị xử phạt như sau: phạt tiền từ một đến ba triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ; phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ; chăn nuôi trang trại quy mô vừa bị phạt từ năm đến bảy triệu đồng; và đối với trang trại quy mô lớn thì mức phạt này là bảy đến 10 triệu đồng.
 
 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-4-2021.