Linh cảm trước mùa thu

Thứ Bảy, 31-10-2020, 11:37

Linh cảm trước mùa thu
Lá rụng sân chùa hương cau thoang thoảng
Bờ đê cong trâu gặm cỏ thong dong
Bầy sáo nhớ đồng tìm về gốc rạ
Tiếng chuông thong thả vọng ngang trời xa

Linh cảm trước mùa thu
Trẻ con đuổi bắt cào cào châu chấu
Phần mồi cho cá phần mồi cho chim
Làng xóm xôn xao đón mùa lúa mới
Đạm bạc bữa cơm tạ ơn mẹ cha

Linh cảm trước mùa thu
Nắng dịu. Gió nhè nhẹ lướt qua vòm lá
Mây thưa dần. Lộ từng khoảng trời cao
Sương dần tan. Bóng người đi vồi vội
Sông khoe mình tự xanh với thu.

NGỌC BÁI