#hồi ký

Hồi ký của “một cây táo gai”
15:40 24/11/2020

Hồi ký, vốn là thể loại xưa nay “mặc định” chỉ dành cho người nổi tiếng, để cho công chúng chí ít thỏa mãn được phần nào những tò mò chung quanh “phía sau” cuộc sống của những người mà họ thường thấy, biết mặt biết tên. Nhưng có một cuốn hồi ký, không về một người nổi tiếng nào cả, vẫn có đủ sức hút để giữ chân độc giả đọc một mạch từ đầu tới hết cuốn sách, và khi gấp lại, vẫn bâng khuâng như chưa ra khỏi những trang viết.