#e-learning

Bài toán nan giải của giáo dục đại học tại Nga
06:00 06/10/2020

Giáo dục từ xa không được coi là sự thay thế hiệu quả cho giáo dục truyền thống. Văn phòng báo chí Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga, ngày 5-10 đã khẳng định điều này với giới báo chí.