#cam sành

Cam sành Hà Giang chín rụng đỏ vườn do giá thấp, tiêu thụ chậm
14:34 01/03/2021

Đến cuối tháng 2, dù đã gần cuối vụ nhưng sản lượng cam sành ở tỉnh Hà Giang chưa được thu hái còn khá lớn. Cam chín đỏ vườn không được thu hái do tiêu thụ chậm, giá bán thấp dẫn đến tình trạng cam rụng khiến nhiều hộ trồng cam thua lỗ, đứng trước nguy cơ không có vốn để tái đầu tư cho vụ sau.