#Tết ấm

Tết ấm trong những ngôi nhà mới
09:01 11/02/2021

Xuân đã về, hàng nghìn hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang ở trong những ngôi nhà sập xệ, dột nát thêm niềm vui được ở trong những ngôi nhà mới “ba cứng” để an cư lạc nghiệp. Đó là kết quả từ sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy và chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Lào Cai để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trong năm qua.