#Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ thành Di tích cấp thành phố
16:11 23/02/2021

Việc xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khẳng định giá trị văn hóa, kiến trúc quan trọng của khu vực này, nhằm tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của di chỉ này.