#CH Séc

Châu Âu lại trong tâm dịch của Covid-19
06:59 23/10/2020

Làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 ập đến và châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch. Trước diễn biến nghiêm trọng và khó lường như vậy, nhiều nước châu Âu phải ban hành lệnh phong tỏa, giới nghiêm.