Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Sáu, 08-01-2021, 02:41

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 157/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2013/NÐ-CP ngày 29-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Cụ thể, bổ sung quy định: Giám định viên tư pháp và người tham gia giám định tư pháp thuộc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y thuộc ngành y tế được hưởng chế độ phụ cấp thường trực. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính về giám định tư pháp như sau: cá nhân, tổ chức nộp một bộ hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và quy định của pháp luật có liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính về giám định tư pháp. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2021.