Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng gần 6%

Thứ Tư, 04-11-2020, 17:28
(Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10, trên thị trường chứng khoán phái sinh, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 154.116 tài khoản, tăng 5,71% so tháng trước. Khối lượng giao dịch (KLGD) của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm tỷ trọng 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 10, thanh khoản trên thị trường giảm so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 126.728 hợp đồng, giảm 6,4% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 217.249 hợp đồng vào ngày 29-10, giảm 3,5% so mức cao nhất trong tháng 9.  

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 13,06% so tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, OI đạt 39.191 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 10 đạt 39.838 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 28-10.  

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), trong tháng 10-2020, không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30-10 là 0 hợp đồng.

Về tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so tháng trước, chiếm 85,56% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 13,45% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng nhẹ so tháng trước, chiếm 1,93%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 tiếp tục tăng so tháng trước, chiếm tỷ trọng 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 154.116 tài khoản, tăng 5,71% so tháng trước.

M.K