Tạo việc làm cho 1.000 người khuyết tật

Thứ Năm, 08-04-2021, 15:34
Dạy nghề công nghệ thông tin cho người khuyết tật.

Đó là mục tiêu cụ thể được đưa ra tại Kế hoạch số 55/KH-UBND về thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật (NKT) TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 của UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành.

Theo đó, 1.000 người là số NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế phù hợp để tự tạo việc làm cho bản thân. Có 600 trẻ em, NKT được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Ngoài ra, thành phố cũng phấn đấu 100% hộ gia đình có NKT thuộc hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà cấp 4 xuống cấp, hư hỏng nặng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa; 50% NKT có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện miễn, giảm giá cho NKT khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng; 100% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau. NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp luật khi có nhu cầu đạt 100%.

Kế hoạch cũng thực hiện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và trợ giúp NKT. Cụ thể, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về giáo dục cho trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục khuyết tật và giáo dục hòa nhập; 100% các công trình công cộng xây dựng mới, cải tạo sửa chữa là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám chữa bệnh, các công trình văn hóa, nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT.

Tỷ lệ trẻ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật đạt 100%. Có 90% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục hòa nhập hoặc chuyên biệt.

Chương trình góp phần đẩy mạnh việc thực thi Luật NKT, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của NKT; nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ NKT phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân và vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

THANH TÂM