Đi qua màu xanh

Thứ Sáu, 09-04-2021, 04:17

Với Hương Khê

 

Tôi đi qua màu xanh của lá, cây

Xanh của quả nghìn năm mang dáng mẹ

Xanh bóng núi bên chiều trôi lặng lẽ

Xanh và trong như một tiếng cười em

 

Dòng sông quê chiều nay bỗng xanh thêm

Cánh diều liệng cũng mang màu của nước

Mắt con chờ từng tiếng chân mẹ bước

Mang theo về màu của lúa khoai xanh

 

Quả trong vườn chín mọng cả vầng trăng

Bờ môi em cong dáng hình múi bưởi

Vườn dẫu rộng bao đời phong kín mãi

Hồn xanh thơm như một nỗi nhớ nhà…

HỒ MINH THÔNG