Sạt kè bãi biển Cửa Lò do sóng đánh

Thứ Tư, 04-11-2020, 09:39