Lũ chồng lũ, hơn 34.000 nhà dân tại Quảng Bình ngập lụt

Thứ Hai, 19-10-2020, 09:43