Hiểu đúng về quy định cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học
14:02 21/09/2020

Tại Điều lệ trường THCS và THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học mới ban hành, thay vì cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, thì học sinh sẽ chỉ không được “sử dụng điện thoại và thiết bị khác trong giờ học khi đang học trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”. Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Thành trao đổi về vấn đề quản lý việc sử dụng điện thoại đối với học sinh trong trường học.

Ngành giáo viên xét tuyển thí sinh từ 16,5 điểm
16:14 17/09/2020

Ngày 17-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng 2020.